Nordfoto.no kan du oppleve natur bilder og landskapsbilder fra Norge, fototips og teknikker, turer i Norge, tips til turmat og fjellvettreglene

Hva betyr sekundærfaktor?

Sekundærfaktor for en fjelltopp er den horisontale avstanden til nærmeste punkt med samme høyde på et høyere fjell. En fjelltopp er således det høyeste punktet innenfor en horisontal sirkel med sentrum i fjellets toppunkt og med radius lik sekundærfaktoren. Definisjonen benyttes ikke bare for fjelltopper, men for ethvert topografisk toppunkt. Sekundærfaktoren er et mål på hvor frittliggende et toppunkt er.

Illustrasjon av Primærfaktoren og Sekundærfaktoren - Laget av Kenneth Hauen

Bestemmelsene for sekundærfaktoren

For toppunkter med små sekundærfaktorer bestemmes sekundærfaktoren enklest ved å måle avstanden til nærmeste høyereliggende punkt på et kart. For større avstander må avstanden bestemmes langs storsirkelen mellom punktene i henhold til WGS 84. For punkter i slakt terreng kan det være vanskelig å bestemme beliggenheten til toppunkt og høyereliggene punkt nøyaktig. Sekundærfaktoren har derfor gjerne en usikkerhet på rundt 0,1 km. I Skandinavia med Åland finnes det ti toppunkter med sekundærfaktor større enn 100 km.