Nordfoto.no kan du oppleve natur bilder og landskapsbilder fra Norge, fototips og teknikker, turer i Norge, tips til turmat og fjellvettreglene
Nasjonalpark: Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

1.932 km² | Vernet i 2004 | Fjell og urskog | Få stier og lite tilrettelegging

Blåfjella-Skjækerfjella er den fjerde største nasjonalparken i Norge. Den har et veldig variert landskap. Her finner du urørt urskog, store områder med steinur og flere høyfjellsområder. For det meste er dette en nasjonalpark med lavfjellsområder med slake terrengformer, men i høyfjellet finner du flere topper over 1000 moh.

Inne i nasjonalparken finnes det i tillegg til et rikt dyre- og fugleliv, mange sørsamiske kulturminner. Dette området har blitt brukt til tamreindrift i over 500 år, og det er fortsatt et veldig viktig område for den sørsamiske tamreindrifta. Det finnes også enkelte spor etter jakt og fiske helt tilbake til steinalderen her.

Nasjonalparken ligger over «kjølen» og på østsida av «kjølen» mot svenskegrensen har det vært fast bosetting på fjellgårdene Gaundalen, Holden og Gjevsjøen. På grunn av deres beliggenhet ble de strategiske viktige steder under 2. verdenskrig. Mest kjent er «Operasjon Rype» som var den eneste amerikanske landoperasjonen i Norge. Operasjonen ble ledet av major William E. Colby, senere sjef for CIA.

Opplevelser

Det er veldig gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske i hele nasjonalparken. Tar du utgangspunkt i en av innfallsportene, vil du på en enkel måte komme deg inn i området, og du kan da velge selv om du ønsker en lengre eller kortere tur. Den beste tiden for fotturer er juli, august og september. Ønsker du en flott skitur er april og mai den fineste tiden. Da vil du virkelig oppleve at naturen våkner til liv igjen etter en lang vinter.

Plante- og dyreliv

Nasjonalparken har stor variasjon i naturtyper og de store villmarkspregede områdene er leveområder for et rikt plante- og dyreliv. I urskogene kan du høre tiurens leik på våren og fjellet er levested for mange sårbare arter, som for eksempel fjellrev og kongeørn.

Besøkssenter Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Besøkssenter Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger i Lierne nasjonalparkkommune og har utsikt mot både Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark. Inne på senteret finner du utstillingen «Å leve av naturen, å leve med rovdyr», som gir deg et innblikk i hvordan mennesker har levd i disse områdene i århundrer. Utenfor senteret ligger også Lierne geologipark som viser deg hvordan områdene har blitt formet. Her kan du også få hjelp til å planlegge turen din i nasjonalparkene.

Kilde: norgesnasjonalparker